Serveis

ENERGIES RENOVABLES

Proporcionem solucions, de nivell domèstic i industrial, per optimitzar les seves instal·lacions.

ELECTRICITAT

Autoritzats pel Departament de Treball i Indústria, comptem amb una llarga experiència en tot tipus d’instal·lacions elèctriques, tant de sector industrial com domèstic.

IL·LUMINACIÓ

Un correcte estudi d’il·luminació permet assegurar la legislació vigent, garantir una bona distribució lumínica i obtenir la màxima eficiència de consum elèctric segons les seves necessitats.

SISTEMES DOMÒTICS

Per millorar la qualitat de vida, el benestar en un habitatge, però també la seguretat i l’estalvi energètic, la domòtica ens permet avançar cap a la llar digital.

TELECOMUNICACIONS

Tant per a la seva llar com per al seu negoci, és bàsic dotar les espais d’una xarxa de comunicacions que s’adeqüi als seus requeriments personals o professionals.

LAMPISTERIA

 Oferim serveis de lampisteria que inclouen des de la instal·lació general fins a la col·locació de tots els elements del sistema d’aigües. També elaborem els estudis d’instal·lacions d’aigua, per a particulars, empreses o comunitats de veïns.

AIRE CONDICIONAT

Sense oblidar l’objectiu d’economitzar el consum energètic, realitzem un càlcul adequat a les necessitats frigorífiques de cada espai. 

CALEFACCIÓ

A Aleix Serra Instal·lacions dissenyem tota el seu sistema de climatització tenint en compte les necessitats de cada espai.

REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

El nostre catàleg inclou serveis de reforma, especialment en cuines i banys, pintura d'interior i d'exterior, revestiments de façanes, impermeabilitzacions, substitució de canalitzacions ...amb els especialistes adequats per a cada servei.

servei i manteniment industrial

La constant exigència dels nostres clients i del mercat ens obliga a mantenir una evolució constant i una revisió i millora de les activitats industrials que realitzem, oferint així als nostres clients un servei integral.

AUTOMATISMES INDUSTRIALS

Realitzem la instal·lació i posada a punt de sistemes i d’equips d’automatització, elèctrics, electromecànics i electrònics, utilitzant sistemes de lògica cablejada i/o programable, seguint les normes industrials vigents de qualitat, seguretat i mediambientals.

SEGURETAT

En obra nova i en projectes de rehabilitació i legalització d’instal·lacions, oferim servei claus en mà, incloent  instal·lacions bàsiques com circuits tancats de televisió, vídeo vigilància/control d’accessos i/o sistema de detecció d’incendis/sistema contra incendis.